TIETOSUOJASELOSTE

PROJENNI  TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Projenni Golf S.L., NIF: B54750856 Calle Belgica 29, 30320 Fuente Alamo, Espanja

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jenni Kuivainen [email protected] puh. + 34 693 482 308

REKISTERIN NIMI

Projenni Golf S.L.:n asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin tarkoitus on Projenni Golf S.L.:n tarjouspyyntö verkkopalvelun projennirentals.fi asiakkuuden hallinta. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin tarkoituksiin, palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen, laskutukseen sekä asiakkaille tiedottamiseen. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin.

Projenni Golf S.L. saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään Projenni Golf S.L.:n verkkopalvelun projennirentals.fi asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Kotisosoite
  • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan antamat tiedot. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Suomen Postin ja Väestörekisterikeskuksen osoitepalvelua

TIETOJEN LUOVUTUS JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Projenni Golf S.L.:n ulkopuolelle tai EU:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Projenni Golf S.L.:n myöntämää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Tiedot saa rekisteristä kerran vuodessa maksutta kirjallisella Projenni Golf S.L.:n toimistoon toimitetulla pyynnöllä. Pyyntö tulee suorittaa Projenni Golf S.L.:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus. Pyynnön käsittelyn jälkeen tiedot toimitetaan erikseen sovitulla tavalla.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee suorittaa Projenni Golf S.L.:n toimistoon toimitetulla kirjallisella pyynnöllä. Pyynnön tulee sisältää pyynnön suorittajan yksilöintitiedot sekä pyynnön tekijän omakätinen allekirjoitus.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietoja käyttäminen markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Projenni Golf S.L.:n lähettämän uutiskirjeen voi peruuttaa sähköpostin lopussa olevasta peruutuslinkistä.